วิธีดูแล สารอาหารและน้ำ สำหรับผู้ป่วยรับประทานอาหารทางสายยาง ! การได้รับสารอาหารและสารน้ำมีผลต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นความจำเป็นสำคัญของการมีชีวิตอยู่ได้ โดยปริมาณและคุณค่าของอาหารมีผลต่อร่างกายและจิตใจ การได้รับอาหารน้อยหรือไม่มีประโยชน์ และมีสุขลักษณะการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการติดโรคต่างๆ รวมทั้งส่งผลให้การเจ็บป่วยเรื้อรังนั้นมีอาการที่แย่ลง

การให้อาหารทางสายยาง เป็นวิธีการให้อาหารเมื่อมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทานเองได้ หรือไม่เพียงพอ หลายคนนั้นไม่สามารถรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้ เนื่องจากภาวะความเจ็บป่วย การผ่าตัด หรือการได้รับบาดเจ็บ ผู้สูงอายุไม่สามารถเคี้ยวหรือกลืนอาหารได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องหาวิธีที่ทำให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ โดยสายยางให้อาหารนี้เป็นช่องทางที่ทำให้อาหารผ่านเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร เข้าสู่กระเพาะอาหาร

ญาติของผู้ป่วยควรดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ต้องคำนวณสัดส่วนตามความต้องการของร่างกาย และนอกจากนี้อาหารปั่นผสมที่จะใช้ในผู้ป่วยต้องปรึกษานักโภชนาการ เพื่อให้อาหารเหมาะกับผู้ป่วยและไม่เกิดอันตราย

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท !

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ทุกคน และการรับประทานอาหารนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทางเราจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำอาหารปั่นผสมออกมาจำหน่าย และต้องถูกต้องตามหลักการรักษาของผู้ป่วยแต่ละประเภท

ทางเรามีนักโภชนาการในการประกอบอาหาร โดยเราจะประกอบอาหารตามแพทย์สั่ง เพราะผู้ป่วยแต่ละประเภทนั้นต้องการสารอาหารไม่เหมือนกัน หากนำวัตถุดิบที่ต้องห้ามของผู้ป่วยมาประกอบอาหารก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

ทางเราจึงออกแบบสูตรอาหารของแต่ละประเภทโดยไม่เหมือนกัน โดยมีการพัฒนาสูตรอาหารตามความต้องการของผู้ป่วยและคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดวัตถุดิบเสมอ ก่อนนำมาปรุงอาหาร

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมที่มีสารอาหารครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อป้องกันคนไข้ขาดสารอาหารและพลังงาน ดังนั้นการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจึงมีส่วนในการรักษาและป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมา

ทางเรารักษาระดับมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้บริโภคได้มั่นใจว่า สิ่งที่ได้รับเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนอย่างแน่นอน เพราะทางเราได้ผลิตจากห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล

อาหารปั่นผสมของเรา นอกจากจะมีสารอาหารครบถ้วนแล้ว ยังมีความหนืดน้อย เพื่อจะได้ให้อาหารผ่านทางสายยางได้ง่าย และเราก็คำนึงถึง สี กลิ่น และรสชาตที่เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยด้วย