ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองบูคาวู ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก บาทหลวงซากาเบ ชิรูซา กำลังเทศนาเรื่อง พอลิกามีหรือการมีคู่ครองหลายคน บาทหลวงซากาเบ ในวัย 60 ปี มีลูกแล้ว 16 คน มีภรรยา 5 คน และอยากที่จะแต่งงานใหม่อีกครั้ง จำนวนภรรยาที่เขาเห็นว่าเหมาะสม คือ 7 คน ทุกวันอาทิตย์ ซากาเบจะเทศนาและสรรเสริญความดีงามของการมีคู่ครองหลายคน

ให้กับสมาชิกของโบสถ์ เขาอ้างเรื่องกำเนิดมนุษย์ว่า เกิดจากผู้ชายคนเดียวกับผู้หญิงหลายคน การที่ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ เมื่อปี 2555 ซากาเบแต่งงานกับผู้หญิง 3 คนพร้อมกันภายในโบสถ์ของเขา ตามความเชื่อเรื่องพหุภรรยา หรือการมีคู่ครองหลายคน ของนิกายที่เรียกว่า โบสถ์ดั้งเดิมของพระเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในนิกายที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในคองโก ทั้งนี้ การมีคู่ครองหลายคนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายครอบครัวของคองโกบัญญัติห้ามเอาไว้ตั้งแต่ปี 2530 ซากาเบบอกว่า การแสดงความจริงของพระเจ้าต่อผู้คนในเรื่องพหุภรรยา เป็นหน้าที่ของเขา แม้ว่าสังคมจะต่อต้าน หรือถูกผู้คนหัวเราะเยาะก็ตาม สมาชิกของโบสถ์เชื่อว่าพวกเขาดำเนินตามรอยอับราฮัม ผู้กำเนิดศาสนายูดาห์ รวมถึงดาวิดและโซโลมอน กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวยิวโบราณ ซึ่งล้วนแต่มีภรรยาหลายคน คาลันกู คาเลเบ สมาชิกของโบสถ์ มีภรรยา 2 คน และลูก 8 คน บอกว่า เขาเชื่อว่าตัวเองได้รับพรจากพระเจ้า เขาจึงต้องปฏิบัติตามดาวิด อับราฮัม และโซโลมอน ที่แต่งงานและมีภรรยาหลายคน